Privat dagpleje i Aalborg, Vejgaard

Hvad er private dagpleje?

Dagplejen Børne-Nanden.dk

Tilskud til Privat Dagpleje

Man kan få tilskud til Privat dagpleje

Krav til tilskud

Du skal bo i Aalborg Kommune.

Du kan få tilskud til privat pasning, indtil barnet starter i børnehaveklasse.

Du skal indgå en pasningsaftale med en børnepasser, som du selv finder.

Rabat for søskende

Har du mere end et barn i privat pasning, får du søskenderabat. Rabatten vil altid være på det barn, hvor nettodriftsudgiften er lavets.

For at opnå søskendefortrinsret skal søskende være i samme pasning minimum 1 måned.

En søskendefortrinsret er ikke en fortrinsret til, at det ene barn overtager det andet barns plads.

Tilsyn

Der føres mindst to tilsyn om året. Tilsynet skal sikre, at den private børnepasser bidrager til barnets trivsel, udvikling, læring – også om sikkerhedsmæssige og hygiejniske forhold – samt det danske sprog og kultur.

Der er både anmeldte og uanmeldte tilsyn i den private pasningsordning. Ved tilsynet lægges der vægt på børnepasserens kompetencer.

Formår hun/han at omsætte råd og vejledning til praksis, udvikle barnet, reagere på og opfylde barnets behov, yde omsorg og respondere positivt på barnets signaler.
Forside
TilskudDagplejePrivat pasningPrivat Dagpleje
Vejgaard dagpleje