Privat dagpleje i Aalborg, Vejgaard

Hvad er private dagpleje?

Dagplejen Børne-Nanden.dk

Børne-banden er en privat dagpleje

At man selv vælger sin dagplejer giver et godt grundlag for samarbejdet om barnet. Det giver forældrene mulighed for at fornemme om de og dagplejeren har den rette kemi og holdning til børnepasning, inden man underskriver en pasningsaftale.

Tilskud

Du skal bo i Aalborg Kommune.Du kan få tilskud til privat pasning, indtil barnet starter i børnehaveklasseDu skal indgå en pasningsaftale med en børnepasser, som du selv finder.

Tilsyn

Der føres mindst to tilsyn om året. Tilsynet skal sikre, at den private børnepasser bidrager til barnets trivsel, udvikling, læring – også om sikkerhedsmæssige og hygiejniske forhold – samt det danske sprog og kultur.Der er både anmeldte og uanmeldte tilsyn i den private pasningsordning. Ved tilsynet lægges der vægt på børnepasserens kompetencer. Formår hun/han at omsætte råd og vejledning til praksis, udvikle barnet, reagere på og opfylde barnets behov, yde omsorg og respondere positivt på barnets signaler.

Godkendelse

Vi er, som privat dagplejer, godkendt af kommunen på fuldstændig samme vilkår som en kommunal dagplejer og kommunens dagplejepædagoger fører tilsyn med private dagplejere på samme vilkår, som de kommunale dagplejere. Dette udmynter sig blandt andet ved både an- og uanmeldte besøg flere gange årligt.
Forside
TilskudDagplejePrivat pasningPrivat Dagpleje
Vejgaard dagpleje